arrow-rightauthorcartchecklistchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclockclosecouponcredit-cardcustomer-logoutdashboarddownloadedit-accountedit-addressexpress-deliveryfilterflaghappyinterviewminusmoney-back-guaranteeorderspackageplussadsearchsendtoggle-downwarningzoom
Keresés
Generic filters

A HYDRO-KING Kft. által üzemeltett hydroking.hu weboldallal és webshoppal kapcsolatban fennálló adatkezelésekről

 

Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”), melyben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, „GDPR”) szerint. A jelen Tájékoztató HYDRO-KING Kft. által üzemeltett hydroking.hu weboldal, valamint webshop látogatóira és vásárlóira vonatkozik („Érintett”). A jelen Adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy a HYDRO-KING Kft., mint adatkezelő, hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg egyes esetekben harmadik felekkel az Érintettek személyes adatait. A jelen Adatkezelési tájékoztató információval szolgál az Érintetti adatkezeléssel összefüggő jogairól is.

 1. Az Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: HYDRO-KING Kft.

Cégjegyzékszám: 07-09-008657

Adószám: 12104981-2-07

Székhely: 2472 Kajászó, Rákóczi utca 149.

E-mail cím: info@hydroking.hu

 

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 1. Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama, forrása, címzettjei

Adatkör

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Az adat forrása

Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezményei

Ideiglenes cookiek (sütik)

 • Funkcionális
 • Teljesítmény
 • Analitika
 • Hirdetés
 • Egyéb
 • A funkcionális cookie-k segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, mint például a webhely tartalmának megosztása közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtése és egyéb, harmadik féltől származó funkciók.
 • A teljesítmény-cookie-k a weboldal kulcsfontosságú teljesítményindexeinek megértésére és elemzésére szolgálnak, ami segít jobb felhasználói élményt nyújtani a látogatóknak.
 • Az analitikai sütiket arra használjuk, hogy megértsük, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók a weboldallal. Ezek a cookie-k segítenek információt szolgáltatni a látogatók számáról, a visszafordulási arányról
 • A hirdetési cookie-k arra szolgálnak, hogy a látogatók számára releváns hirdetéseket és marketingkampányokat lássanak el. Ezek a cookie-k követik a látogatókat a webhelyeken, és információkat gyűjtenek testreszabott hirdetések megjelenítéséhez.
 • Egyéb kategorizálatlan cookie-k azok, amelyek elemzése folyamatban van, és amelyeket még nem soroltak be egy kategóriába.

Az Érintett hozzájárulása

A munkamenet befejezéséig, de legfejjebb 11 hónapig

Az elfogadásuk nyomán az Érintettől származik  

A weboldal célszerű és statisztikai használatát nehezíti.

Állandó cookiek (sütik)

 • cookielawinfo-checkbox-analytics
 • cookielawinfo-checkbox-functional
 • cookielawinfo-checkbox-necessary
 • cookielawinfo-checkbox-others
 • cookielawinfo-checkbox-performance
 • viewed_cookie_policy

A weboldal működését segítik elő.

Az Érintett hozzájárulása

Az elhelyezett sütik törléséig, de legfeljebb
11 hónapig

Az elfogadásuk nyomán az Érintettől származik

A weboldal célszerű és funkcionális használatát nehezíti, akadályát képezi.

Név, e-mail cím

A hírlevélre feliratkozott érdeklődők részére gazdasági reklám küldése, ennek keretében az érintettek értesítése új ajánlatainkról, akcióinkról, nyereményjátékokról, továbbá a hírlevélre feliratkozott vásárlók részére kosáremlékeztető küldése a kosárba helyezett, de meg nem rendelt termékekről

Az Érintett hozzájárulása

Legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről való leiratkozásig)

Az Érintettől származik

Az Érintett nem kap értesítést az Adatkezelő reklámjairól, ajánlatairól, akcióiról, nyereményjátékairól, nem kap továbbá kosáremlékeztetőt.

Név, szállítási cím, számlázási cím, (amennyiben az nem egyezik meg a szállítási címmel), telefonszám, e-mail cím;

Szerződéskötés és megrendelt termékek kiszállítása

A szállítási szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint a szállítási szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

Az Érintettől származik

A szerződés megkötéséhez szükséges adatszolgáltatás elmaradása esetén a weboldalról való rendelés nem lehetséges.

Név, e-mail cím, felhasználónév, jelszó

A rendszerbe történő regisztráció

Érintett hozzájárulása

A regisztráció törléséig

Az Érintettől származik

Az Érintett nem tud regisztrálni a rendszerbe, ezáltal a rendszer nem menti el a múltbeli rendeléseit, nem követheti nyomon leadott rendeléseit

Név, bankszámlaszám, számlavezető bank neve

Érintett vevőkénti elállási jogának gyakorlásakor, ha pénzvisszafizetést választ, a pénzvisszafizetés teljesítés az adatkezelés célja

Érintett hozzájárulása

A visszafizetés teljesítéséig

Az Érintettől származik

Adatkezelő nem tudja visszautalni a visszatérítendő összeget, ez esetben az Érintettnek más visszatérítési módot kell választania

 

 1. Az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe tevékenysége során:

 

Az adatkezelő jogosult az általa gyűjtött, rögzített, rendszerezett személyes adatok harmadik személy részére történő továbbítására.

 

Az adattovábbítás során mindvégig adatkezelés alapelveire (például adattakarékosság elve, célhoz kötöttség elve) figyelemmel végzi tevékenységét. Az adattovábbítás során tekintettel van továbbá arra is, hogy az Érintettek személyes adatainak megfelelő szintű védelmét a címzettek is biztosítsák.

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az Általános Adatvédelmi Rendeletben megfogalmazott követelményeknek és az Érintettek védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Az adatfeldolgozó a személyes adatok továbbítására kizárólag az Adatkezelő erre vonatkozó utasítása esetén jogosult. Amennyiben az adattovábbítási kötelezettséget az adatfeldolgozó joga szerinti tagállami jog vagy a rá alkalmazandó uniós jog írja elő, úgy az adattovábbításra az Adatkezelő utasítása nélkül, de előzetes értesítése mellett kerülhet sor.

 

Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

 1. Futárszolgálat:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; az adatkezelési tájékoztató az alábbi elérhetőségen érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).

A futárszolgálat kizárólag a szállítás lebonyolítása körében és érdekében kezelt adatokat dolgozza fel (név, szállítási cím, számlázási cím, (amennyiben az nem egyezik meg a szállítási címmel), telefonszám, e-mail cím).

 

 1. Weboldalfejlesztő:

Oldalunk fejlesztését és karbantartását, a honlap üzemeltetéséhez szükséges informatikai rendszerek működtetését a Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Adószám: 22776721241, Cégjegyzékszám: 01 09 943073

A weboldal tárhelyszolgáltatója az Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg).

A weboldalfejlesztő kizárólag a következő személyes adatok körében végez adatfeldolgozást weboldalfejlesztési céllal: a rendszer használathoz szükséges adatokat dolgozza fel (jelszó, felhasználó név, regisztrációhoz felhasznált adatok, stb.)

 

 1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 1. Határidő
 2. Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Adatkezelő, amennyiben az érintett kérelmének helytad, a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti a kérelemben foglaltakat. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési célra tekintettel; mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

 • A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbíteni kívánt adat pontosságát, a Adatkezelő a kérést indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az Érintett személyt.

 1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása alatt Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adaton adatkezelési műveletet ne lehessen végezni. Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az Érintett hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja Adatkezelő közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. A törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jogszabályban meghatározott határideje lejárt;
 • ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nem áll fenn elsőbbséget élvező jogszerű ok;
 • ha az adatkezelés jogellenes;
 • ha a személyes adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • jogszabály rendelkezése alapján törölni szükséges;
 • ha azt hatóság, bíróság elrendelte.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta azt a személyes adatot, amelyet a fentiek alapján törölnie kell, úgy köteles a lehetőségeihez mérten – technikai állása, megvalósítás költségei – megtenni minden olyan intézkedést, amellyel tájékoztatja a további Adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

 

A fenti törlési okok esetén sem kell törölni a személyes adatot, amennyiben az adatkezelés az alábbi esetek egyike miatt szükséges:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, Adatkezelőre ruházott közérdekű feladat teljesítése miatt;
 • népegészségügyet érintő közérdek céljából nem törölhető a jogszabályban meghatározott egészségügyi adat;
 • az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás célból vagy statisztikai célból van folyamatban és törlés valószínűsíthetetlenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve vádemeléshez szükséges.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

 • Visszavonáshoz való jog

Az Érintett személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő köteles a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törölni.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén, amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az Adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan az Adatkezelő elérhetőségénél feltüntetett e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megküldjük az Ön által kért címre.

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra van lehetőség. Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt.. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso  oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Érintett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (levelezési cím: 1525 Pf.: 75.; cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; e-mail: info@nmhh.hu; honlap: http://nmhh.hu) fordulhat.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 1. A Tájékoztató módosítása

 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

Amennyiben az Érintett a módosítással nem ért egyet, úgy kérheti személyes adatainak törlését az V. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

 

Kelt: Budapest, 2023.12.19