arrow-rightauthorcartchecklistchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclockclosecouponcredit-cardcustomer-logoutdashboarddownloadedit-accountedit-addressexpress-deliveryfilterflaghappyinterviewminusmoney-back-guaranteeorderspackageplussadsearchsendtoggle-downwarningzoom
Keresés
Generic filters

HYDRO-KING Kft. www.hydroking.hu Webáruháza

Hatályos: 2023. december 11-től

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HYDRO-KING Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.hydroking.hu Webáruházban (továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett www.hydroking.hu webcímen található Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) szabályozza.
 3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 4. A Webáruházban bemutatott információk, illetve az egyéb távollévők közötti eszközökkel történő Megrendelések esetén az Ügyfél megrendelésének elküldése adott szerződés megkötésére vonatkozó felhívásaként értelmezendő, nem pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64 (1) bekezdésében foglalt rendelkezései szerinti ajánlatként.
 5. Jelen szabályzatban rögzített szerződések nyelve magyar, melyek nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, utólag nem hozzáférhetőek. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 1. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

Szolgáltató:

Cégnév: HYDRO-KING Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2472 Kajászó, Rákóczi utca 149.

Cégjegyzékszám: 07-09-008657

Adószám: 12104981-2-07

Tárhelyszolgáltató adatai: Amazon Web Services EMEA SARL

A tárhely-szolgáltató székhelye: 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon:  +36 1 261 22 33

E-mail info@hydroking.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Hétfőtől – Péntekig 8:30-16:30

Szombaton 9:00-12:00

Levelezési cím: HYDRO-KING Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

Személyes ügyintézés helye: Bemutatótermünk, 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

Ügyfél:

 1. Jelen ÁSZF fogalomhasználatában Ügyfél minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a weboldalt meglátogatja, vagy a Webáruházban megrendelést ad le.
 2. Szolgáltatásunkat minden cselekvőképes természetes személy (fogyasztó) és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, az Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve a jelen Weboldalon/Webáruházban közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.
 3. A jelen Szabályzat hatálya azokra a fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre terjed ki, akik a Webáruházat használják, megrendelést adnak el, illetve akikkel Termékre vonatkozó az adásvételi szerződés létrejön.

III. REGISZTRÁCIÓ

 1. A Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció/Bejelentkezés menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor.
 2. A Regisztráció valós e-mail címmel, névvel és egy választott jelszó megadásával lehetséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, melyről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenet kerül kiküldésre.
 3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. Ügyfél felelős azért, hogy olyan e-mail címmel regisztráljon a weboldalra, illetve olyan email címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni jogosult.
 4. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 6. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vásárló az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.
 7. Az Ügyfél a regisztrációját törölheti az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet feldolgozását követően, legkésőbb 15 napon belül törlésre kerül a regisztráció.
 8. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Ha az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Az Ügyfél köteles a személyes adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.
 1. TERMÉKEK
 1. A Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termék használatára vonatkozó utasításokat a Termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a Termék részletes tényleges tulajdonságait a használati utasítás tartalmazza. A Termékhez tartozó használati utasítás minden esetben az Ügyfél részére átadásra kerül.
 2. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A Termékek- ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a Termékhez mellékeljük. Amennyiben a Webáruházban kínált bármely Termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, azt az Ügyfél az Ügyfélszolgálaton tudja jelezni a +36 1 261 22 33 telefonszámon, info@hydroking.hu e-mail-en.
 3. A Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) kerül feltüntetésre. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 4. A Webáruházban megrendelhető termékek árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 5. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
 6. Ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül egyes Termékek mellett felültüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,- Ft-os vagy 100,- Ft alatti vételára van, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.
 7. A Megrendelést a Szolgáltató a Webáruházban az Ügyféltől akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 8. Korábbi / Kedvezményes Ár: árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti az eladásra kínált Termék korábbi eladási árát. A korábbi eladási ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, melyen az az adott termék értékesítésre került. Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. A Korábbi Ár nem kerül alkalmazásra az általános mennyiségi / értékalapú kedvezményekre és egyéb, nem az árhoz kapcsolódó marketing kommunikáció esetén (pl. vásárlás mellé ajándék, ingyenes szállítás).[ps2id id=’megrendeles’ target=”/]
 9. A Szolgáltató csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó Megrendeléseket szolgál ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató termékenként egyesével jogosult meghatározni azt, hogy egy adott termékből mennyi minősül háztartásban szokásos mennyiségének. Szolgáltatót ezen meghatározási jog egyoldalúan illeti meg. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az adott Megrendelés tartalma a háztartásban használatos mennyiségét meghaladja, akkor jogosult a rendelés mennyiségét lecsökkenteni. Az Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató jogosult meghatározni a kosárba rakható termékek maximális számát. Amennyiben a Szolgáltató ezen egyoldalú leszállítási jogosultságát alkalmazza, akkor az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni.
 1. MEGRENDELÉS FOLYAMATA

Online felületen leadott megrendelés menete:

 1. Megrendelés feladására sor kerülhet a regisztrációt követő bejelentkezés, vagy regisztráció nélküli, ideiglenes vásárlói fiókon keresztül.
 2. Az Ügyfél az általa kiválasztott termékeket a “Megrendelem” gomb megnyomásával helyezheti el a Vásárlói Kosarába. A Termék Kosárba helyezését követően megjelenő animációval az Ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy a Termék „sikeresen a Kosárba került”.
 3. A Megrendelés véglegesítése során „Kosár” oldalon a Vásárló áttekintheti a kosár tartalmát, a kiválasztott termék nevét, a termék mennyiségét és a termék árát. A Kosár tartalmának összesítése tartalmazza a megvásárolni kívánt termékért és egyéb szolgáltatásért fizetendő bruttó összeget.
 4. A „Tovább” gomb megnyomásával az Ügyfél a Megrendelés leadásához szükséges felületre regisztráció nélküli módon (e-mail cím, név megadásával), az általa korábban megadott jelszóval és e-mail címmel léphet be.
 5. A belépést követően a Megrendelés leadásához az Ügyfélnek a szállítási adatokat és szállítási módot szükséges kiválasztania.
 6. Az Ügyfél a Termék szállítását kérheti házhozszállítással, személyes átvétellel.
 • Házhozszállítás: Ha az Ügyfél ezt az átvételi módot választja, szükséges a pontos kézbesítési címet megadnia.
 • Személyes átvétel: Az Ügyfél kiválasztja a bemutató termek közül, hogy melyikben kívánja átvenni a terméket.
 1. A számlázási adatok megadását követően az Ügyfélnek a szállítási adatokat szükséges megadnia. Abban az esetben, ha nem magánszemély részére kéri a számla kiállítását, akkor azt a számlázási adatok Cég számára kijelölésével kérheti. A számlázási adatok megadását követően az Ügyfélnek a Fizetési módot szükséges megadnia.
 1. Az Ügyfél fizethet:
 • online bankkártyás fizetéssel (CIB Bank felületén),
 • utánvétellel a futárnál,
 • banki átutalással,
 • személyes átvétel esetén készpénzzel, vagy bankkártyás fizetéssel.
 1. A Fizetési mód megadását követően a Vásárló Megrendelése összegzésre kerül, mely az alábbiakat tartalmazza: a szállítási adatokat, a számlázási adatokat, a fizetés módját, megrendelt termék(ek) nevét, mennyiségét, a termék nettó és bruttó árát.
 1. Az Ügyfélnek lehetősége van bármely adat módosítására a Megrendelés elküldéséig. A megrendelést az Ügyfél a „Megrendelem” felületre kattintva adhatja le. A Megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelem” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 1. Egyedi termékekre vonatkozó különös szabályok. Az egyedileg gyártott, és a felhasználási körülményekhez igazodva személyre szabott termékek, illetve kiegészítőkkel egyedivé tett termékek esetében a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással kizárólag a Szolgáltató felé tett ajánlatkérés valósul meg. Az ajánlatkérést követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, ahol konkrét egyeztetések történnek az egyedi paraméterekkel kapcsolatban és ennek függvényében történik a termék árának megállapítása. A telefonos konzultációt követően a Szolgáltató elektronikus úton küld az Ügyfél részére egy ajánlatot, amelyet az Ügyfél elektronikus úton, e-mailes visszajelzéssel fogadhat el. Az egyedi termékek jellegéből adódóan az Ügyfél kizárólag utánvétes fizetéssel tudja kiegyenlíteni a termék vételárát, illetve ebben az esetben nem élhet később az elállás jogával
 2. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A Vásárlónak a Megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

VII. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  A Szolgáltató visszaigazoló e-mail-je nem minősül az Ügyfél ajánlatának elfogadásának, ezen visszaigazoló e-mail arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz a közölt adatokkal megérkezett.
 2. A Felek között a szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató – az Ügyfél ajánlatának megérkezését visszaigazoló e-mail üzenetet követően – a raktárkészlet ellenőrzése után, a megrendelés teljesíthetőségéről visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben (e-mail-en) az Ügyfélnek.
 3. Az e-mail útján közölt nyilatkozatok akkor tekintendőek a másik félhez megérkezettnek, amikor az az érintett fél számára hozzáférhetővé válik.
 4. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból esetlegesen eredő károk tekintetében, hogy az általa elküldött visszaigazolás rajta kívül álló okból – Ügyfél által megadott nem megfelelő e-mail cím, levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája – tévesen, olvashatatlanul vagy a spam (levélszemét) mappába érkezik, a visszaigazolás ebben az esetben is az Ügyfél számára hozzáférhető. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az előbbiekre tekintettel a megrendelés során ingyenes e-mail cím szolgáltatók (pl.citromail.hu, freemail.hu) használata nem javasolt, mivel ezek esetében gyakran előfordulnak a fent említett hibák.
 5. Abban az esetben, ha a Termék nincs raktárkészleten és beszállító általi megrendelése szükséges, úgy a beszállítás várható időpontjáról elektronikus üzenetben a Szolgáltató értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfélnek lehetősége van ez esetben elállnia megrendelésétől. Amennyiben Vásárló a megrendelésétől nem áll el … napon belül, ebben az esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás tényleges napját az Ügyfél részére visszaigazolta, és Vásárló a teljesítés bekövetkeztének várható idejét tudomásul vette, vagyis nem törölte a megrendelését.
 6. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
 7. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Megrendelést törölnie szükséges az Ügyfélnek és új megrendelést feladnia a helyes adatokkal.[ps2id id=’szallitas’ target=”/]
 8. Ha a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a Termék nem beszerezhető, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben a szerződés nem jön létre, amiről az Ügyfél értesítést kap. Ebben az esetben a teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

VIII. SZÁLLÍTÁSI -ÁTVÉTELI MÓDOK
Házhozszállítás

 1. A Szolgálató a megrendelt és házhoz szállítani kért Terméket a szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél részére. Szolgálató az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja.
 2. A Szolgáltató jogosult az eltérő termékkategóriák (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni.
 3. A Szolgáltató bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Webáruházban közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget.
 4. A szállítási feltételek meghatározására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult. Amennyiben az Ügyfél olyan terméket is rendel, amely nem érintett az ingyenes szállítással, akkor a Szolgáltató jogosult szállítási díjat felszámítani az adott Megrendeléssel összefüggésben.
 5. A szállítási költséggel terhelt Megrendelések esetén a szállítási költséget az Ügyfél viseli oly módon, hogy a szállítási költség a megrendelés összesítőn, a számlán és a visszaigazoló e-mail-ben is feltüntetésre kerül.
 6. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nagyméretű csomagok házhoz szállítása esetén, amennyiben az ingatlan egyedi tulajdonságai miatt az adott termék súlya és/vagy méretei a futár testi épségét, vagy az ingatlan állagát veszélyezteti, abban az esetben a futárszolgálatok a Szolgálató nevében megtagadhatják az adott konkrét címre történő szállítást. Ebben az esetben az Ügyfél részére Szolgálató visszatéríti a termék vételárat és a szállítási díjat, amennyiben a házhozszállítás ezen nem várt esemény esetén sikertelen.
 8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles rendelkezésére bocsátani a dolgot. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni.
 9. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg, és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.
 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS SZÁMLA[ps2id id=’elallasi_jog’ target=”/]
 1. Az Ügyfélnek a megrendelés leadásakor lehetősége van a Termék vételárát bankkártyával, vagy banki átutalással kiegyenlíteni. Ha az Ügyfél a Termék vételárát utánvétellel kívánja kiegyenlíteni, azt a futárnál tudja készpénzben /bankkártyával kifizetni.
 2. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására hagyományos, papír alapú számlát állít ki, mely számlát a megrendelt termékkel együtt, a termék átadásával egyidejűleg bocsát az Ügyfél rendelkezésére.
 1. ELÁLLÁSI JOG
 1. Jelen pontban foglalt elállási jog kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
 1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az elállási jog gyakorlásra megállapított 14 nap a Szolgáltató által meghatározott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1 § (4) bekezdése alapján került meghatározásra.
 1. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti (azaz a 30 napos határidő kezdete előtti) időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 1. Fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog:
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (lásd jelen ÁSZF V./11. pontja);
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
 1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
 1. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti elállási nyilatkozatmintát is (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor). Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
 2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 1. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 1. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni: HYDRO-KING Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.
 1. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
 1. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
 1. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 1. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve különösen a Szolgáltatótól Ügyfélhez történő szállításért fizetett fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget , kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 1. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
[ps2id id=’garancia’ target=”/]
 1. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.
 1. JÓTÁLLÁS
 2. Kötelező jótállás
 1. A Szolgáltatót a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
 2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, azaz a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 3. Ha az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontjának a fogyasztási cikk átadásának napja minősül.
 4. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik, az alábbiak szerint:
 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.
 1. Fentiek az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 1. Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 2. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 3. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 4. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 5. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az Ügyfél a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta
 6. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.
 7. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Ügyfél nem igényli a vételár arányos leszállítását, és az Ügyfél nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
 8. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.
 9. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.
 10. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
 11. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 12. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Az e pontokban foglalt jogosultságok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztót illetik meg.

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

XII. SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

 1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
 2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
 6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a Termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
 8. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.
 9. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 10. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

 1. A Termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
 2. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
 3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
 4. Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 6. AZ Ügyfél termékszavatossági igényét a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 7. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 1. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

XIV. SZERZŐI JOGOK

 1. A Weboldal és a Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését).
 2. A Weboldal/Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal/ Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal/Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 1. PANASZKEZELÉS

Panaszügyintézés

 1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefon: +36 1 261 22 33

E-mail: info@hydroking.hu

Ügyfélszolgálat telefonon az alábbi időszakokban érhető el:

Hétfőtől – Péntekig 8:30-16:30

Szombaton 9:00-12:00

Levelezési cím: HYDRO-KING Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

 1. A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:
 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
 • A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
 1. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
 1. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
 1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.
 • Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

 1. Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjailinken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni.
 1. Amennyiben az Ügyfél szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban található, a Szolgáltatóval szemben fennálló jogvitájának rendezése érdekében lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon nyújtott vitarendezési eljárást. Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr
 1. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 2. Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az Ügyfél a Weboldalt, Webáruházat kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 2. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal, Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 3. A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket pl.: Facebook, Google, Simplepay) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 4. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon, Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 5. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

XVII. Záró Rendelkezések:

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit és annak Mellékleteit egyoldalúan módosítani.
 2. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal, Webáruház felületén keresztül tájékoztatja.
 3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különösen:
 • Polgári Törvénykönyvről szóló a 2013.évi V. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény,
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet,
 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet.

Utoljára frissítve: Kajászó, 2023.12.19